ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ ๑ กำหนดวันเวลา และสถานที่ในการสอบ (พนักงานราชการ)

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ
ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ ๑ (พนักงานราชการ)
กำหนดวันเวลา และสถานที่ในการสอบ

>> เอกสารเพิ่มเติม <<