แจ้งกรอบระยะเวลาการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานมหาวิทยาลัย รอบที่ 2 เพื่อเลื่อนค่าจ้าง 1 ตุลาคม 2565

แจ้งกรอบระยะเวลาการประเมินผลการปฏิบัติงาน
ของพนักงานมหาวิทยาลัย รอบที่ 2
เพื่อเลื่อนค่าจ้าง 1 ตุลาคม 2565

>> Download <<