ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบภาคความรู้ความสามารถเฉพาะสำหรับตำแหน่ง และมีสิทธิเข้ารับการสอบภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง

ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์
เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการสอบภาคความรู้ความสามารถเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
และมีสิทธิเข้ารับการสอบภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง
สายสนับสนุน ครั้งที่ 5/2565

>> รายละเอียดเพิ่มเติม <<