ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ครั้งที่ ๒/๒๕๖๑

ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็น
พนักงานราชการทั่วไป
ครั้งที่ ๒/๒๕๖๑

>> รายละเอียดเพิ่มเติม <<