ประกาศรับกำหนดการการรับเลือกตั้ง และกำหนดหน่วยเลือกตั้ง กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์ประจำและข้าราชการ

ประกาศรับกำหนดการการรับเลือกตั้ง
และกำหนดหน่วยเลือกตั้ง
กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์ประจำ
และข้าราชการ

>> Download <<