Category: ประกาศรับโอนข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา

รับโอนข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา ตำแหน่งประเภทวิชาการ ครั้งที่ 2/2567

รับโอนข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา ตำแหน่งประเภทวิ …

Continue reading

ประกาศรับโอนข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา ตำแหน่งประเภทวิชาการ ครั้งที่ 1/2566

ประกาศรับโอนข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา ตำแหน่งปร …

Continue reading

ประกาศการรับโอนข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา สายวิชาการ ครั้งที่ 2/2563

ประกาศการรับโอนข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา สายวิช …

Continue reading

รับโอนข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา ครั้งที่ 1/2563 (ตำแหน่งประเภทวิชาการ และประเภทสนับสนุนวิชาการ)

ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ เรื่อง รั …

Continue reading

ประกาศรับโอนข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา ตำแหน่งประเภทวิชาการ และตำแหน่งประเภทสนับสนุนวิชาการ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๒

ประกาศรับโอนข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา ตำแหน่งปร …

Continue reading