ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ ๒ ในการเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ครั้งที่ ๒/๒๕๖๑

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ
และสมรรถนะ ครั้งที่ ๑ และ มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ
และสมรรถนะ ครั้งที่ ๒ ในการเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป
ครั้งที่ ๒/๒๕๖๑

>> รายละเอียดเพิ่มเติม <<